อรรถวุฒิ เชื้อทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

• แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

• แพทย์ปฎิบัติการ (Fellowship), แผนกศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร
• สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย

PODCAST

DOCTOR ON AIR

APPOINTMENT